Kontakt

Szczytny-cel.pl

al. Legionów 4d, 18-400 Łomża


E-mail

[email protected]


Dane rejestrowe

Szczytny-cel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łomży; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882321; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 7182157141; REGON: 388109756.